Política de cookies

POLÍTICA DE COOKIES

https://www.paulaferrerimolina.cat

L’accés a este Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són xicotetes quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que puga utilitzar per a navegar— perquè el servidor recorde una certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seua visita al Lloc web amb la finalitat de reconéixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seua experiència i l’ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d’este. No obstant això, cap *cookie permet que esta mateixa puga contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap *cookie pot extraure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari forme part de l’arxiu *Cookie és que l’usuari done personalment eixa informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En este sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Este consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, oferit mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Paula Ferrer i Molina (autora de literatura infantil) per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s’empra per a millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seua experiència com a Usuari. Estes cookies permeten reconéixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajusten a les seues preferències.

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Paula Ferrer i Molina (autora de literatura infantil) servicis sol·licitats per este mateix per a millorar el Lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar en el Lloc web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc web.

La informació que s’obté es referix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a la qual l’adreça IP des del qual accedix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Esta informació s’utilitza per a millorar el Lloc web, i detectar noves necessitats per a oferir als Usuaris un Contingut i/o servici d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de manera anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc web sense identificar a usuaris individuals.

Pot obtindre més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, els seus principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):

Automattic.com: https://automattic.com/es/cookies/

La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir esta informació a tercers, sempre que l’exigisca la llei o siga un tercer el que processe esta informació per a estes entitats.

Cookies de xarxes socials

Paula Ferrer i Molina (autora de literatura infantil) incorpora *plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc web. Per esta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l’Usuari. Els titulars d’estes xarxes socials disposen de les seues pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seues pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre estes cookies i, si és el cas, del tractament de les seues dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar estes polítiques de privacitat i/o de cookies:

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En este sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estiga utilitzant. En el cas que rebutge l’ús de cookies —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tindre limitada la utilització d’algunes de les prestacions d’este.