Vídeos

Els Cruïlla premien una literatura sense límits dialectals

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/els-cruilla-premien-una-literatura-sense-limits-dialectals-llengua-de-signes/video/6066059/